Anmälan

Anmälan av kräftfiskeplatser till kräftfisket den 16 augusti 2019 öppnar 1:a juni.

Följande regler gäller angående anmälan: max 1 vuxenland + 1 barnland per familj.

Fisket gäller för de som är bosatta i Lindesbergs kommun.

anmälan görs här

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=115443

Vinnarna publiceras under resp flik