Fiske

Kräftfiske:
Intäkterna från kräftfisket är Föreningens enda inkomstkälla,och som möjliggör vår verksamhet.
Det möjliggör att vi kan genomföra kräftfisket en gång per år med handredskapen vi förvaltar.

Datum och klockslag gällande kräftfisket annonseras varje år ut på våran hemsida.

Övrigt fiske:
Gällande regnbåge och öring har utsättningar kontinuerligt genomförts.
Abborre och gädda finns naturligt i området, öring mer sällsynt.

Fisket får endast bedrivas med handredskap.
Max två spön.
Begränsat antal fiskar vid regnbågsfiske, max 3 fiskar per dag.
Trollingfiske är förbjudet.
Fiskeförbud gäller angeldon och sax.
Endast fiskerättsinnehavare har rätt att bedriva begränsat nätfiske.