Lindesjöns FiskeVårdsOmrådesFörening

Välkommen till Lindesjöns fiskevårdsområde!

 

Klicka på länken nedan för att gå in fylla i webanmälan till årets kräftfiske:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3a7f1a104c13

OBS: Skräpa inte ner i naturen!