2019 års kräftfiske äger rum kl 16:00-24:00 den 16:e augusti

Välkommen till lindesjöns fiskevårds område!

Lottningen av kräftfisket är nu genomförd. Se vinnarna under respektive flik!

 

 

Fisket gäller för de som är bosatta i Lindesbergs kommun.

Vinnarna finns under respektive flik.