Lindesjöns FiskeVårdsOmrådesFörening

Välkommen till Lindesjöns fiskevårdsområde!

Här kommer all information finnas om årets kräftfiske!

Välkomna tillbaka i sommar.