Välkommen till lindesjöns fiskevårds område!

Anmälan av kräftfiskeplatser till kräftfisket den 17 augusti 2018 är nu stängd.

Följande regler gäller angående anmälan: max 1 vuxenland + 1 barnland per familj.

Fisket gäller för de som är bosatta i Lindesbergs kommun.

Vinnarna finns under respektive flik.