2020 års kräftfiske äger rum kl 16:00-24:00 den 21e augusti

Välkommen till Lindesjöns fiskevårdsområde!

Årets kräftfiske går av stapeln 21 aug!