2019 års kräftfiske äger rum kl 16:00-24:00 den 16:e augusti

Välkommen till lindesjöns fiskevårds område!

Anmälan för utlottning av kräftfiskeplats den 16 augusti 2019 sker under fliken ”anmälan” under hela juni månad

Välkommen med din anmälan!

 

 

Följande regler gäller angående anmälan: max 1 vuxenland + 1 barnland per familj.

Fisket gäller för de som är bosatta i Lindesbergs kommun.

Vinnarna finns under respektive flik.