Om Lindesjöns-fvo

Lindesjöns fiskevårdsområde bildades 1989. Föreningen består av medlemmar som tidigare hade fiskerätt inom området och Lindesbergs kommun. Kommunen är den enskilt största vatten- och fiskerättsägaren inom området.

Fiskevårdsområdet består av Lilla och Stora Lindesjön, Bottenån och Dalkarshytteån. Björkhammarshult ingår inte i Lindesjöns fiskevårdsområde.

Beslutande organ är fiskestämman som hålls en gång om året. Detta sker i mars månad.
Två veckor före stämman kommer annons i NA och eller på Lindenytt.com
Här bestäms hur fisket får bedrivas inom fiskevårdsområdet. Rösträtt har den som har fiskerätt.
Fiskerättsägarna har rösträtt på stämman
varje fiskerättsägare äger en röst
Lindesbergs Kommuns representant äger också en röst, och kan därmed också bli nedröstad. av övriga fiskerättsägare.
Kommunen har ingen vetorätt.
Motioner skall inlämnas till Lindesjöns fvo senast tre månader före stämman.

Styrelsen för Lindesjöns-fvo skall verkställa fiskestämmans beslut. Hantera och driva fiskefrågor, komma med förslag på förändringar som gynnar fisket. Styrelsen består av åtta ledamöter och två suppleanter.

Föreningen har egen lokal på Kullgatan 1 i Lindesberg.

Föreningen har ett Swish : 123 308 0967