Fiskeregler

Kräftfiske:
Intäkterna från kräftfisket är Föreningens enda inkomstkälla,och som möjliggör vår verksamhet.
Det möjliggör att vi kan genomföra kräftfisket en gång per år med handredskapen vi förvaltar.

Datum och klockslag gällande kräftfisket annonseras varje år ut här på våran hemsida.

Övrigt fiske:
Gällande regnbåge har utsättningar kontinuerligt genomförts.
Abborre och gädda finns naturligt i området, öring mer sällsynt.

Fisket får endast bedrivas med handredskap.
Max två spön.
Begränsat antal fiskar vid regnbågsfiske,

  • Lindesjön: max tre regnbåge /dag
  • Nedanför dammluckorna i Dalkarlshyttan :max två regnbåge/ dag

Trollingfiske är förbjudet.
Fiskeförbud gäller angeldon och sax.
Endast fiskerättsinnehavare har rätt att bedriva begränsat nätfiske.

 

Naturligtvis ansvarar alla fiskande för att ej skräpa ned utefter hela Lindesjöns Fiske område.