Fisketillsyn,vad händer vid ertappat tjuvfiske?

Fiskestämman har beslutat att ge tillsyningsmännen i uppdrag att komma tillrätta med olämpligt fiske. Mjuk linje ska tillämpas, första gången informerar vi om reglerna. Sker ingen förbättring kommer åtgärder att vidtagas som förhindrar vidare fiske.

Vid olovligt kräftfiske gäller inte den mjuka linjen, tillsynsmännen har rätt att ta ut kontrollavgift vid ertappande av tjuvfiskande person.

Kontrollavgiften ligger f.n på 2500 kr.

Respektera våra anvisningar och du bidrar till den goda atmosfär som råder inom fiskevårdsområdet.