Hämta och lämna fiskeredskap

Utlämningsdatum 19 AUG, kl 16:00-19:00

Återlämning 26 AUG kl 16:00- 19:00

Datum för fisket och för hämta / lämna redskap kan komma att framflyttas pga väder eller högt vatten. Följ hemsidan för information!

För att slippa köbildning och hantering av pengar, ser vi gärna att ni förskottsbetalar innan 16 augusti .(OBS! Ett tips är att betala direkt du har vunnit för att underlätta avprickning och styrelsens arbete)

SWISH: 123 641 57 56

Banköverföring : 8191-9 3848 811-0

OBS: Märk betalning med landnummer och namn på personen som tilldelats landet.

Ex:” Landnummer 44 , Anders Andersson”

Pris per land : 300 kr/Land

Bete: 30 kr / förpackning (8 beten/förpackning)

Ska du köpa två påsar bete och betala för land ska du alltså betala 360 kr.

Reserver: Som reserv förväntas du finnas på plats kl 19:00 för att få en eventuell tilldelad reservplats. Reserver är inte garanterade ett land , men brukar historiskt få ett.