Kräftfiske info

 Kräftfisket 2022 äger rum 19 augusti.

Anmälan till utlottning av land hela juni via denna hemsida.

De som vinner ett kräftland finner sedan beskedet här på vår hemsida.

Flodkräftan utrotades när kräftpesten drabbade våra trakter. Tomma kräftvatten gjorde det möjligt att satsa på signalkräftan. Initiativtagare var Lindesbergs kommun,med stöd av Länsstyrelsen, en satsning som fallit väl ut.
Kräftfiske är ej tillåtet i det för övrigt fria fisket i Lindesjön med sina till och frånflöden,med undantag från allmänhetens fiske en gång per år.

Allmänhetens kräftfiske sker enligt fiskestämmans beslut, dessa platser lottas ut. Kräftfiske på eget vatten får bara ske om det finns fiskerätt.

Enligt länstyrelsens beslut är all båttrafik förbjuden under kräftfisket.